. Ma Szabina napja van.
Az elfelejtett petíció: „Félve jövünk haza este a sötétben, főleg a nők a gyerekekkel.”
2012-11-07 19:39:43
Az elfelejtett petíció: „Félve jövünk haza este a sötétben, főleg a nők a gyerekekkel.”

Az elfelejtett petíció: „Félve jövünk haza este a sötétben, főleg a nők a gyerekekkel.”

Miért kell Gyömrőn a médián keresztül kommunikálni a Gyömrői Önkormányzattal? Ez a kérdés vetődött fel bennünk, mikor levelesládánkban, a cikkünkben található levelet olvastuk. A levélben egy Olvasónk kért segítséget ahhoz, hogy felhívja figyelmet, az Önkormányzathoz eljuttatott lakossági petícióra nem kaptak választ. Pedig kellett volna.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tisztelt Cím!


A Pataki Ferenc lakótelep lakói a mellékelt petícióval fordultak Gyömrő Város Önkormányzatához és Polgármesteréhez. Petíciónkban arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy 70 ember életkörülményeit figyelembe sem véve, a városvezetés hogyan hanyagolja el a kezelésében lévő aszfalt utat, nem hárít el balesetet és műszaki hibát okozó problémákat, illetve nem oldja meg az itt lakók közlekedését. Az itt élők évek óta kérik, hogy a városi busz járjon ki a ltp-re, ugyanis sok idős és gépjárművel nem rendelkező ember él itt, az útnak nem nevezhető közlekedésre nem alkalmas "valami" több százezres károkat okoz gépjárműveinkben. A mai gazdasági helyzetben ez igen megterhelő minden család számára. Az Önkormányzat válaszra sem méltatott minket, intézkedést egyetlen pontban sem eszközölt. Megkérnénk szervezetüket, hogy amennyire erejükből telik segítsenek elérni azt, hogy az itt élők is 21. századi módon közlekedhessenek, utazhassanak és élhessenek.


Maradok tisztelettel:

Török Krisztina
lakó
a petíció egyik kezdeményezője”

 

A petícióban az alábbi megoldandó problémák vannak felsorolva:

  • „A lakótelep autóval rendelkező lakói, Gyömrő Városának fizetik a gépjárműadójukat. Mivel a 0131-es út is Gyömrő város kezelésében van, igy felszólítjuk Önöket, haladéktalanul aszfaltozzák le a lakótelepre vezető utat! Jelen állapotban használhatatlan és balesetveszélyes! Elfogadhatlan, nevetséges megoldás az út minősége miatti sebességkorlátozás! Valójában nincs is út, mert gödörből gödörbe közlekedik az autó, a kerékpár, a gyalogos. Még a két lábon való közlekedés sem biztonságos az út minősége, ill. úttalansága és a közvilágítás hiánya miatt! A „utat” két oldalról olyan ágas-bogas gaz szegélyezi, hogy két autó már nehezen kerüli el egymást, a járművek oldalainak összekaristolása nélkül. Az út melletti akácok olyan magasra nőttek már, hogy a nagyfeszültségű vezetékeket csapkodják, áramkimaradásokat és baleset veszélyt okozva, főleg esőben. A 2001/110/81-es önkormányzati törvény rendelkezik az önkormányzat feladatáról a vezetékek alatti karbantartást illetően.
  • A helyi buszjárat legyen valóban a városé! A város busza napi több alkalommal jöjjön ki a Pataki Ferenc lakótelepre, biztosítva ezzel a gyermekek óvodába, iskolába járását, az idősebbek és az autóval nem rendelkezők munkába való járását emberhez méltó közlekedését! 
  • Járjon el az önkormányzat közlekedési tükör kihelyezését illetően, a Gyömrőt Péterivel összekötő út és a Pataki Ferenc lakótelepre vezető út találkozásánál! A jelenlegi helyzet balesetveszélyes. Terjesszék ki a közvilágítást erre az útszakaszra is! Félve jövünk haza este a sötétben, főleg a nők a gyerekekkel. Valamint a szemét illegális lerakását az erdőben akadályozzák meg, vessenek véget annak, hogy szeméttelepnek használják egyesek a környezetünket!”

 

A fenti problémák nem egy elszegényedett elmaradó város problémái, hanem Gyömrőn öltenek testet.  A petíció 2012. október 3. napján került beadásra hivatalosan. Amennyiben fentiek közérdekű bejelentésnek vagy panasznak minősülnek, (a szerkesztők szerint természetesen igen) és valóban nem érkezett válasz az Önkormányzat felől, az nem csak elszomorító, de jogtalan is./2004. évi XXIX. törvény
A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás
141. § (1) Az állami és helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.
(2) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá.
(3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
(4) Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni.
(5) Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.


142. § (1) A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.
(2) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.
(3) Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi.
(4) Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.
(5) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette./


Gyenes Levente válasza >


AEN

Utoljára frissítve: 2012-11-12 21:22:04

További híreink
Titkolózással sért törvényt az önkormányzat
Hiába fordultunk a gyömrői önkormányzathoz közérdekű adatigényléssel, kérésünkre nem kaptunk választ. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy az elmúlt egy évben milyen új szerző...
2020-12-17 13:25:41, Hírek, Aktuális Bővebben
Mélyponton a hazai albérletpiac
Előző cikkünkben beszámoltunk arról, hogyan alakult a gyömrői ingatlanpiac idén és mi lesz várható a jövőt illetően. Most a főváros és agglomerációjának albérletpiacát ve...
2020-12-16 09:59:57, Hírek, Aktuális Bővebben
Hogyan alakult a gyömrői ingatlanpiac idén és mi várható?
Cikkünkben szó esik a 2020-as évi ingadozás mértékéről a gyömrői ingatlanpiac terén, melyet össze is vetettünk a tavalyi évvel, hogy szemléltessük milyen változások volta...
2020-10-28 10:48:27, Hírek, Aktuális Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Bár egyelőre még nincs szükség a vastag téli csizmákra, azért egy-két őszi és vékonyabb téli bakancs és csiz...
Bővebben >>